Преговори за по-високи цени на някои клинични пътеки

В предаването
Части от предаването
Всички броеве