Прочутата пиеса на Горки "Дачници" се превръща в "NeoДачници"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
"Въпреки че ползваме като основа един текст от началото на миналия век, намерили сме начина да говорим за днес, да говорим за нас, да говорим за нашите съвременници", каза Иван Пантелеев.