Промени в единствената хуманитарна гимназия в Благоевградско

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Досега в паралелката "Обществени науки" учениците изучаваха история и цивилизация с испански език. След промяната от следващата учебна година като профилиращи предмети ще останат история и испански език, като в същото време учениците развиват умения за разработване на своите бизнес идеи. Според ръководството на гимназията обаче, вкарването на СТЕМ профилите с математика и природни науки във всяко училище в страната ще ощети тези деца, които искат да се обучават в хуманитарните науки.

Марин Митов – директор на Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Благоевград: "Ако ученикът няма такива заложби, няма съответната подготовка, той трудно ще се справи с тези така наречени СТЕМ профили. Защото това са едни хуманитарни, софтуерни науки, които изискват по-солидно образование предварително, наклонности на децата, природни дадености, които не всяко дете има за съжаление."

Все още не е ясно какви промени ще трябва да направят учебните заведения, за да отговорят на изискването на СТЕМ профилите. Сигурно е обаче, че ще трябва да се направят инвестии за оборудването на специализирани кабинети и въвеждането на новите технологии, които ще се окажат непосилни за някои от училищата в страната.

Марин Митов – директор на Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Благоевград: "Не, нямаме готовност, до толкова доколкото няма още инструкции от Министерството на образованието в тази посока. Така че ако бъде одобрен план-приемът, ние ще мислим в тази в тази посока."

Според директора на хуманитарната гимназия основната причина за липса на кадри на пазара на труда е демографската криза, а държавата трябва да помисли за различни начини за стимулиране на раждаемостта.