Румен Ненков: Прокуратурата има огромна власт

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Гражданите са свободни да изразяват на улицата своето виждане. След здравната и икономическата криза, която се задава, влизаме в политическа криза. Какви са последиците от това – никой не може да предскаже. Очевидно има криза в доверието към институциите и конкретно към едно звено в съдебната власт - прокуратурата, подчерта Ненков.

Прокуратурата има огромна власт. Тя има повече власт, отколкото всяка друга прокуратура в европейските прокуратури. Тя не само че е независима, тя е част от съдебната власт, а главният прокурор разполага с монопола да дава задължителни указания на всеки по-долен прокурор – така е написано в Конституцията, коментира Ненков.

Той посочи, че прокуратурата трябва да бъде независима от изпълнителната власт, но тя трябва да внушава балансираност, спокойствие и безпристрастност.

Бившият конституционен съдия допълни, че политическите партии винаги се интересуват от това кои ще са т. нар. "трима големи" - главният прокурор и председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд.

"Особено важна е фигурата на главния прокурор, защото ръководителите на съдилищата нямат такава власт в съдебните стаи, които разглеждат делата. Но това не е написано в Конституцията. Това е реалност. Тя се случва и в други държави, вкл. с по-дълбока демократична традиция. Въпросът е когато постигнеш един пост, как се държиш оттам насетне".