Силата на малките – да правиш бизнес в Европа

Предаване: Панорама, 02.02.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Улрике Рабмер – Колер: „Семейният бизнес не мисли всяко тримесечие колко голяма ще е печалбата му. Неговите интереси са за поколения напред. За него е важно устойчивото развитие, а не да направиш голяма печалба веднъж.“

Тя помага на малките търговци да успяват на европейския пазар. Затова всяка година нейната организация мери температурата на бизнеса в Европа.

Улрике Рабмер – Колер: „При последното измерване, за първи път забелязахме, че малките и средните предприятия отново са оптимистично настроени, наемат нови хора, инвестират, затова смятам, че кризата е приключила. Това, обаче, съвсем не означава да спрем да работим за подобряване на бизнес климата.“

Възможно ли е Европа да стане водеща сила в бизнеса? Или ниските цени на китайските стоки диктуват играта?

Улрике Рабмер – Колер: „Европа има ключова роля в иновативните производства и наша задача е тази роля да се запази, като водещо участие имат малките и средните предприятия. Глобализацията крие огромни рискове за Европа. Трябва да се опростят административните процедури, да се осигури лесен достъп до финансиране, да се повиши квалификацията на работниците.“

На нея й се струва, че българският бизнес има същите проблеми и същите нужди. Малките производители трудно стъпват на европейския пазар сами.

Улрике Рабмер – Колер: „Имаме готовност да им осигурим подкрепа на европейско ниво. България е наш стратегически партньор в лицето на „Произведено в България“ – сдружението, което представлява нашата организация в страната.“

Може ли страна като България, със своите малки фирми, да бъде конкуретна на големите пазари. Или трябва да мислим само за нашия пазар?

Улрике Рабмер – Колер: „Когато се обединят, няколко малки страни могат да се превърнат в огромна сила. Моята родина Австрия също е малка, но у нас има редица иновативни компании, които изнасят в чужбина своята продукция, които са открили своята ниша на международния пазар и са се превърнали в световни играчи, независимо че са малки. Ключът към бъдещите успехи е в обединението. Тогава сме силни.“

Ако един млад българин се чуди, дали да започне собствен бизнес или да работи за някого, какъв съвет ще му дадете?