Стотици кредитоискатели са одобрени за безлихвени кредити

В предаването
Части от предаването
Всички броеве