Световен ден на потребителите

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

През миналата година за пореден път КЗП е получила над 20 000 жалби и сигнали от потребители. Най-голям брой проблеми са свързани с дефектни стоки и невъзможността потребителят да получи компенсация. Около половината от получените жалби са свързани с този проблем. Следващо по популярност са фалшивите намаления и промоции - проблем, на който трябва да се обърне внимание отново покрай Великден. Има опити да бъдат измамени потребителите с цените в търговските обекти като на касата се таксуват с друга цена. Често пъти се получават оплаквания, че потребителите не могат да упражнят правото си да върнат стоки закупени онлайн в 14-дневния срок. Има проблеми и с монополистите.

Съществуват проблеми с бързите кредити и с качеството на туристическия продукт. Тук жалбите не са много на брой, но проблемите са основателни и много сериозно навлизат в сферата на индивида.