Съвременната българска литература и европейските процеси

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Амелия Личева отбеляза, че този вид дискусии за литература е е бил подхванат от сайта "Всичко за книгите". Амббицията е била да се съберат възможно най-много критици, които да говорят по тази тема.

"Мисля, че спокойно можем да говорим и за европейска и за световна литература, тъй като има достатъчно много теми, които са общи за всички литератури и те задават този контекст. Има и достатъчно много автори, които са разпознаваеми като световни. В този смисъл е нормално да говорим и за европейски контекст, в който да полагаме българската."

Според нея напоследък се забелязва силно професионализиране на българската литература, което ѝ помага да се вписва в европейската.

Йордан Ефтимов изрази своя възглед за българската литература и европейската литература. Според него литературата не е писатели и книги, което обикновено си представяме, а има различни възгледи за нея според рецепцията и осъществяването ѝ в прочита от групи значими хора. В този смисъл той подчерта, че местата, където се говори за литература са намалели, както и изданията са намалели.

Митко Новков смята, че би трябвало да се говори не поотделно за българска и европейска литература, а за литературни процеси. Да се запитаме какви са литературните процеси у нас и какви - в Европа и има ли го българския литературен процес в Европа. Той определи идеята на Европейските награди за литература, макар определяни от българско жури - "да се осъществи конгломерат от един общоевропейски процес".