Траките - конен народ и добри мореплаватели

Предаване: Непозната земя

В предаването
Всички броеве