Загадката на плочите от Столоватец

Предаване: Непозната земя

В предаването
Всички броеве