Цветан Цветков: През 2019 година са планирани приблизително 340 одита

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

През 2019 година са планирани приблизително 340 одита, като една голяма част от тях са от категорията на задължителните одити. Това са финансовите одити, които трябва да се направят на министерствата и на общините, както и одитие за изпълняване на държавния бюджет на България, на бюджетите на държавно и обществено осигуряване, НЗОК и БНБ. Останалите одите се определят на база на рисково базиран подход.

Съгласно Изборния кодекс Сметната палата ще трябва да одитира и двата предстоящи вота през тази година - за еводепутати и местните избори. Поддържа се единен регистър, в който гражданите могат да се информират за получени от партиите дарения, приходите, които реализират, декларации за произход на средствата за даренията. След извършване на изборите се прави одит на представените финансови отчети от участниците в тези предизборни кампании.

Една от важните точки в програмата е психиатричната помощ, която ще бъде подложена на одит. Цветан Цветков обясни, че са няколко причините за този одит. Първо, това е свързано с ресурсите, които се управляват в рамките на тази програма. Второто е, че има индикации и информация, че качеството на психиатричната помощ не е на добро ниво в България. Целта е всички български граждани, които имат нужда от психиатрична помощ, да са равнопоставени при получаването й, а тя да на съответното ниво.

В СЕМ ще се проверява ефективността на надзорната дейност. Спортният тотализатор, като държавно предприятие, също ще бъде проверен. Причината е неговата съществена роля за финансиране на българския спорт. Наблюдава се и намаляване на приходите и печалбата на Българския спортен тотализатор през последните години.

Любопитно в програмата е одитът на мръсния въздух. Той вече е приключил и е бил извършен с участието на 15 Сметни палати от 15 страни. Основният извод от доклада е, че е много сериозен проблемът с фините прахови частици. Усилията у нас трябва да бъдат насочени към намаляване на ползването на въглища и дърва за битово отопление през зимата.

Акценти