В очакване на европейските пари за хидромелиорации

Предаване: Бразди, 21.03.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Днес напояваните земи в България са между 3 и 4% от напояваните преди 25 години или между 300 - 500 000 дка.

Язовир "Кумански дол" е построен през 1961, през 2002 г. е купен от картофопроизводителя Емил Темкин. Направен е идеен проект за реконструкция на съоръжението. "Това би могло да се извърши само с финансовата помощ на Фонд "Земеделие"", казва собственикът.

Доц. инж. Соня Чехларова-Симеонова, експерт от Министерство на земеделието и храните, обясни, че възстановяването на хидромелиоративните системи може да стане чрез Програмата за развитие на селските райони. Подмярка 4.1 е за местата на земеделските стопани, а подмярка 4.3 е за цялостното възстановяване и изграждане на хидромелиоративните системи от мястото на взимане на водата до крайната точка.