Влияние през религията

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Според него през 2019 година да се говори за възродителен процес, при положение, че България е страна членка на ЕС, не е убедителен аргумент. По негово мнение намеренията за опрощаване са стъпка, която за пореден път изолира мюсюлманската общност, защото те остават третирани по друг начин, отколкото всички останали религиозни институции.

Проф. Владимир Чуков: Аз си мисля, че този закон за вероизповеданията беше насочен за слагане на ред във второто по значимост вероизповедание в България.

Той смята, че са много нещата, които трябва да бъдат направени. Според него трябва да се направи един одит от 89-та година. Продължава и спорът за това кой е легитимният мюфтия. Стои и проблемът за формирането на имамското тяло в България. Предложение на професора е да се върне думата "българско" в наименованието на мюфтийството - или да е Българско главно мюфтийство или - Главно мюфтийство в България, както има Българска православна църква. На щат са около 600 човека в мюфтийството, а джамиите са два пъти повече. В арабските и в европейските държави няма джамия, която да е извън държавен контрол, обясни Чуков. По негово мнение трябва да се направи одит кой служи в джамията, какво говори, какво е неговото образование.

Проф. Чуков обясни, че във Висшия ислямски институт не се прави нищо в момента. За него акредитацията на този институт трябва да бъде много важен приоритет по отношение на ръководството на вероизповеданието.