Ясни отношения - чисти обществени поръчки

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ясни отношения - чисти обществени поръчки. Лица, заемащи високи длъжности да декларират емоционалните си отношения, т.е. да посочват кои са приятелите им и хората, с които съжителстват. Предложението дойде от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по-известен на широката публика като БОРКОР. Какво се крие зад предложението да се декларират емоционални отношения, кои са тези длъжности, за които ще важи и какви са взаимоотношенията, които трябва да бъдат декларирани? На тези въпроси отговори заместник-директорът на БОРКОР Елеонора Николова в студиото на "Още от деня". А какви са европейските регламенти? Коментар от Брюксел на кореспондента на БНТ Владислав Велев.

"Не съм допускала, че един европейски регламент, който е от категориите Актове на Европейския съюз, който има директно действие във всяка една държава - членка, може да предизвика такива емоции", заяви Николова.

"Получихме Закона за изменение и допълнение на Закона за конфликт на интереси. Ние решихме да преповторим на Министерски съвет обстоятелството, че има регламент, който се отнася до всички лица, които боравят с европейски средства", отбеляза заместник-директорът на БОРКОР.

Това означава, че предложението не се отнася до всички високи длъжности, а за длъжностните лица във всички структури, които работят с евросредства.

"Говорим за Регламент №966 от 25 октомври 2012 година на Европейския парламент и на съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на съюза. Това значи, че всички структури, които боравят с европейски средства - това са оперативните програми, които са съфинансирани от структурните фондове и от кохезионния фонд - те трябва да се подчинят на правилата, които се отнасят за боравене с европейските средства и трябва да съобразят и понятията, които в тези регламенти дефинират конфликт на интереси, т.е. всички длъжностни лица, които работят с европейски пари, се подчиняват на тези регламенти, включително и на определението за конфликт на интереси. А то гласи: "Конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя", обясни Елеонора Николова.

Тя даде и определение за "емоционален живот" според този регламент - това са приятелски и други отношения, които имат много важно значение, особено когато става въпрос за процедури по Закона за обществените поръчки.

"Още в края на 2012 година Центърът за изследване на демокрацията, анализирайки на свой ред процедурите по Закона за обществените поръчки, констатира, че съществуват много голям брой мрежи при обществените поръчки, основани от роднински и приятелски общности, които се опитват максимално добре политически да се балансират и да имат валенции към всички партии, които могат да се изредят във своето управление", посочи още заместник-директорът на БОРКОР.

Елеонора Николова посочи още по какъв начин се декларират тези взаимоотношения и при какви обстоятелства. А какви са регламентите за евродепутатите и комисарите? Коментар по темата от Брюксел направи кореспондентът на БНТ Владислав Велев.