Явор Нотев: Вече имаме закон, който е годен да бъде обнародван

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Сред мерките на собствената му партия, които депутатът от "Атака" открои, са тези в социалната сфера. Текстове, към които той е с пристрастие, са тези, които е трябвало да защитят българския гражданин от прекомерно повишаване на цените, влошаваме условията на живот при условията на криза.

Явор Нотев: Един от текстовете за прекомерно високите цени на пазара е от днес отменените по чл. 12а, атакувани от президента, именно във връзка със съмненията, че пряката атака на спекулата вкарваше в обществения оборот термини с неясно съдържание.

И подчерта, че от "Атака" са били склонни за по-рестриктивни мерки.

Явор Нотев поясни, за да успокои всички, че в закона според параграф 51 от преходните и заключителни разпоредби, се определя времетраенето му.