З. Даскалова: Заявленията по вписване ще се приемат електронно още от 1 януари

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

От 1 януари до 30 юни по закон търговските дружества трябва да подадат и годишните си финансови отчети. Повече разяснения по нововъведенията направи в "Денят започва" Зорница Даскалова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Досега тези регистри на сдружения, фондации и чуждестранни юридически лица са се водили в окръжните съдилища, още един вторичен регистър се е водел от Министерство на правосъдието, обясни Зорница Даскалова, като напомни, че там по закон е двугодишен срок за пререгистрация. Ако активно развиват дейност сдруженията и трябва да предадат отчети до 30 юни, те трябва да се пререгистрират в агенцията, там ще се случват и всички нови регистрации. Те трябва да получат удостоверения за актуално състояние от Окръжния съд, делата ще се сканират от служители на агенцията и тази информация ще се налива в регистъра, който е готов да я приема, разработена е такава функционалност, обясни директорът на Агенцията. Тези удостоверения за актуално състояние се взимат не лично от съда, а служебно по искане на Агенцията.

Заявленията по вписване ще могат да се приемат електронно още от 1 януари, каза Зорница Даскалова.