За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

Предаване: Бразди, 17.06.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве