За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве