Ще има ли магистрала вместо пътя убиец Русе - Бяла

В "Денят започва":

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Пътят Русе-Бяла е известен като "пътя на смъртта". Там катастрофите са ежедневие, жертвите и ранените са неизброими.

Главен асистент Свилен Костадинов отбеляза, че този път е силно натоварен в две насоки. От една страна той е част от паневропейския транспортен коридор №9, което предполага пътят да е натоварен с международен трафик - тежкотоварни автомобили. На национално ниво натоварването идва от връзката на пътя с областите Русе и Силистра, със София, Велико Търново. Пътят е дълъг 59 километра, преминава през Беленските възвишения, "които го характеризират с преминаване на много стръмни наклони, изкачвания и спускания на автомобилния поток". Вертикалните криви водят до слаба видимост за водачите, променливи скорости на движение и оттам до силно психологическо натоварване на водачите.

Къде са недостатъците на този път по отношение на съвременните изисквания за пътно проектиране.

При изграждането на нов път проектирането трябва да бъде съобразено с изискването той да преминава през по-равни терени, с по-плавни криви както на изкачване, така и на спускане. Самият път трябва да има 2 ленти за движение във всяка посока, както и аварийни ленти. Това ще гарантира по-добри условия за маневриране, изпреварване, разминаване. В момента в зимния сезон пътят е с по една лента за движение и при минаване на товарен автомобил, се блокира движението в съответната посока. Това ще се избегне само с изграждането на скоростен път или магистрала. Другото изискване е новият път да заобикаля по възможност населените места. Сега пътят преминава през Русе, село Волово и град Бяла и то почти през центровете на селищата, поясни експертът.