Законът и ние: Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

В този брой на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве