Защо един адвокат-фермер иска да си намали стадото от 900 на 300 овце?

Предаване: Бразди, 22.09.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве