Защо един адвокат-фермер иска да си намали стадото от 900 на 300 овце?

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве