Зеленчуковата градина на Георги Тодоров

Предаване: Бразди, 19.07.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

По северното поречие на река Дунав, въпреки ширналата се равнина, зеленчукопроизводителите не са много. Спретнатите оранжерии на Георги Тодоров от село Гомотарци са щастливо изключение и радост за окото. Георги създава своята зеленчукова градина с помощта на мярка 141 от  програмата за развитие на селските райони.