Икономисти: Необходима е цялостна стратегия за социално-икономическото развитие на страната

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Приоритети на бюджета не са реалните приоритети на обществото, заяви макроикономистът проф. Ганчо Ганчев, който гостува в студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ заедно икономиста от ИПИ Лъчезар Богданов. Според професора в страната се води деформирана социална политика, въпреки някои действия за подпомагане на хората на пенсиите и надбавките в условията на COVID криза.

Проф. Ганчев посочи, че успоредно с даването на пари има и орязване по други програми, за да не се нарушава балансът. Все пак, по думите му, социалните разходи у нас са много по-нисък дял от държавния бюджет в сравнение с другите страни в Европа и даването на надбавки не са израз на визия за бъдещо положително развитие в социален аспект. Сегашните намерения за повишаване с 5% на всички пенсии, по негово мнение, са продиктувани от други политически мотиви. А що се отнася до детските надбавки – да, те трябва да се получават от всички семейства с деца. Професорът е категоричен: имаме нужда от нова, цялостна стратегия за социално-икономическо развитие.

Лъчезар Богданов уточни, че парите, които се отпускат сега за социално подпомагане, не са за сметка на бюджета, а са пренасочени от едни в други мерки. В този смисъл не се правят нови разходи от бюджета и той се поддържа балансиран. Икономистът подчерта, че правителството все още няма макроикономическа прогноза за следващата година, тъй като ситуацията след кризата с коронавируса е изключително сложна, каквато е и в другите европейски страни.

Лъчезар Богданов е ъгласен, че е необходима ревизия на социално-икономическия модел, тъйкато сега действащият не подпомага реално бедните. Детските надбавки, както е показала в годините, не подпомагат раждаемостта, както и не изваждат голямата част от децата от бедността. Икономистът призова към целенасочени социални разходи и социална дейност, която да се извършва от мотивирани социални служители.

Двамата икономисти се обединиха около становището, че е необходимо да се стимулира модернизацията и дигитализацията на икономиката, както и образованието.