Млади учени взимат участие в новия проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ефективното оползотворяване на наионалния ресурс от лечебни ароматни растения, агро-био отпадъци, както и разработване на иновативни продукти и зелени технологии - това целят разработки на група наши изследователи по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът ще бъде изпълняван през следващите три години и в него участават много млади учени с амбициозната задача, сле като от едно растене са извлечени активите вещества и е доказан техният положителен ефект, те да бъдат вложени в нови продукти.