Новини от миналото: Античната кула до с. Маноле

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Интригуващи новини от миналото дойдоха откъм Пловдив. Представите за 20-метровата антична кула до село Маноле претърпяха обрат. Могилата Малтепе не е гробница, а е изкуствено изграден насип, върху който се е извисявал култов храм. Защо преди 2 хиляди години са си дали толкова много труд, за да насипят толкова голям хълм и какво дири там една 20-метрова кула – репортаж на Мария Чернева и операторката Анна Андреева.

Гробница на последния тракийски владетел или на някой войнишки император - огромната кула край Маноле се отърси от повечето си хипотези.

Малтепе, най-голямата могила на Балканския полуостров, се оказа изкуствена. Създадена от хора. Защо някой би си дал толкова труд - учените вече имат сигурен отговор.

Археолозите току-що са приключили с проучването на северната част на могилата, в търсене на погребания. И щом като не е в 20-метровата кула, тогава трябва да е положен в най-представителната част, видима откъм стария римски път. А и гео-радарът засече тук обещаваща аномалия. Но напразно.

Мария Чернева - С каква идея се простихте тук?
Доц. д-р Костадин Кисьов - ръководител на археологическите разкопки - Простихме се с идеята и надеждата, да открием погребение или пък гробно съоръжение на този, с който е свързано издигането на този монумент.

Затова сега са оставили всички хипотези настрани и систематизират сигурните данни. Като това как е направена могилата.

Доц. д-р Костадин Кисьов - Всичките тези пластове, които ги виждаме с различен цвят, това са различен род почва, която е взимана от околностите на могилата. Около могилата при първоначалното започване на проучванията, имаше едни огромни ровове с дълбочина до 4 метра. Т.е. това са местата, откъдето е черпена пръста. Но останките от хоросановите, от т.нар. хоросанови бъркала, варници и останките от строителните материали ние ги намираме през два метра около самия фундамент.

Мария Чернева - Т.е.  могилата е затрупана синхронно с градежа на постамента?
Доц. д-р Костадин Кисьов - Което показва, че на практика градежът, този фундамент изграждан паралелно с издигането на могилата. Тя е служила като скелет.

Освен това съоръжението е с доста компромисна зидария, на места няма достатъчно хоросан и очевидно е строен с идеята, че ще бъде подържан от насипа. Така че кулата не е строена за кула, остава да е основа за храм на върха.

Доц. д-р Костадин Кисьов - Издигането на тази храмова постройка е трябвало да бъде на височина. т.е. на планина, на върха на планината, каквото тука очевидно няма в полето и каквато и могилата същност това символизира.

Мемориалът на върха също придоби по-плътни очертания с мраморен постамент. Част от квадрите й са налични.

Доц. д-р Костадин Кисьов - Ние установихме, че е бил изграден един петредов от мраморни квадри постамент, с размери 7 на 7 и височина 3,50 м за неговото изграждане е било необходимо да бъдат добити около 220 мраморни блока. И както всички останали, така и тези квадрови блокове ги намираме пръснати в периферията на могилата.

Откритите капители пък дават със сигурност височината на колоните, а и времето на строежа.

Доц. д-р Костадин Кисьов - И трите капитала са изпълнени дорийски стил, най-ранния и елементарен стил в първи, най-късно началото на втори век. Според строителните изисквания диаметърът на капитала определя в пропорция 1 към 10 дължината на колоната. Т.е. диаметърът е на този е 38 см.  на тези 36, което означава, че колоните са били с височина около 3. 80 метра.

Подобна масивна постройка на върха на току-що насипан хълм би рухнала, което още веднъж доказва инженерния замисъл на 20-метровите основи.

Доц. д-р Костадин Кисьов - Мраморни квадри, плюс храмовата постройка, от която ние поне засега ние имаме пет капитела, тяхната обща тежест е била близо около 200 300 тона. Така че този монументален постамент, мраморен, едикулата или храмовата постройка, те не могат да бъдат построени с тази тежест върху насипа.

Мемориалът все пак е разрушен, но не заради нестабилна основа. Разкрития в подножието на хълма подсказват края му.

Земеделски къщи врязани в могилата от трети век. Или един век след построяването на този грандиозен мемориал паметта за него вече не съществува.

Къщите са на отрудени хора, има много земеделски сечива. В могилата намират завет и строителен материал.

Доц. д-р Костадин Кисьов - Те са избрали периферията на могилата, защото тя за тях вече не е ценност, тъй като голяма част от хромелите, които ги откриваме вътре, са от архитектурни елементи, разбити и пренарязани т.е. от части от капителите, са правили хромели. Т.е. вече средата на 3 век, горе храмовата постройка е била разрушена.

Остава да проучат още малко от хълма, но са сигурни, че са изчерпали от мястото цялата информация. Простили са се и с надеждата, че ще открият част от статуята на върха, каменната стела с посвещението също. Освен че е преизползван за строителство, мраморът за местните е ценна суровина за вар. И ако не излязат други доказателства, всяка идея за посвещението на храма ще е една от многото възможни.

Акценти