Обособени части в простото изречение

В предаването
Всички броеве