Сборникът "Микроскрипти" на Роберт Валзер

Предаване: Библиотеката

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Сборникът "Микроскрипти" включва кратки текстове, които Роберт Валзер пише с изключително ситен почерк, предимно върху пощенски пликове, по време на престоя си в германския санаториум "Валдау", където е приет през 1929 г. поради шизофренни епизоди.

Антоанета Колева и Валентин Калинов с повече подробности.