Ще бъдат ли глобени хората от вилна зона Бистрица, които сами си направиха канализация

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Абсурдният казус във вилна зона Бистрица, където улица се залива ежедневно от отпадни води, все още не е решен. Живеещите там са принудени сами да изградят отводнителна канализация за отвеждане на течащите по нея дренирани подпочвени води от терена на квартала. Така обаче, те се оказват нарушители.

Течът в квартала продължава да е факт и да наводнява улиците, а през зимата настилката се заледява, с което става още по-опасно.

Най-неприятното е, че заради силната миризма, хората дори не могат да отворят прозорците си, а по улицата текат фекалии. Тук се получава един параграф 22 - това е нещо незаконно, но е единственият начин да си решим проблема, казват жителите за изградения от тях канал.

Проверката на улицата констатира, че всичките разрешения за строеж за къщите са с водоплътни изгребни ями, които трябва да се почистват редовно, обясниха пред БНТ от район Панчарево.

Главен инженер Николай Цеков обясни, че законът не трябва да се нарушава, тъй като всеки жител има изградена яма в дома си, но тя просто не се използва. Затова по най-лесния начин, много собственици са се включили в изградената от другите жители незаконна тръба.

Зам.-кметът по строителството към район Панчарево заяви, че вилната зона е част от землището на квартал Симеоново. Столичната община е сезирана за необходимостта улицата да бъде включена в проект и трябва да се върви изцяло по законовия ред.

Ето какво отговориха на БНТ от Столичната община:

По възлагане на Столична община е изготвен проект Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община (РПИП), което е необходимо условие за финансиране на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ С разработката са изготвени прединвестиционни проучвания за всички територии, за които са необходими инвестиции във водопроводна и канализационна мрежа (ВиК), включително за територията на вилна зона „Малинова долина“.

През настоящия програмен период на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ допустими за финансиране са проекти за агломерации с население над 10 000 жители. Общата стойност на всички проекти, които е необходимо да бъдат реализирани, за да се постигне пълно съответствие с европейските директиви за определените агломерации е около 1,3 млрд. лева.

Към настоящия момент във в.з. „Малинова долина“ има частично изградена разделна канализационна мрежа. Доизграждането на канализацията във вилна зона „Малинова долина“ е планирано в етап 2 поради необходимост от провеждане на устройствени и процедури за отчуждаване.