Демонът на империята

Епизод: 3 Кривици
В предаването
Всички епизоди
След като пристига в градчето, Левски отива в черквата и чете проповед, чиято цел е събуждането на духа на българите. Чорбаджи Дръндьо го познава и го издава на турците. Макар и ранен, Дяконът успява да избяга, скривайки се под един мост. Бедните селяни, задлъжнели на чорбаджията, дават синовете си, за да му работят. Дръндьо ги продава на Билян ага. Когато ги повеждат, към конвоя се присъединява и Левски, представяйки се за кехая на бея. В гората срещат потеря, преследваща Джингиби. Вечерта, успокоени след завардването на прохода, турците се веселят. Късно през нощта Левски изчезва, взимайки оръжието на спящите си противници. Оставя бележка с послания към съотечествениците си, като добавя и подигравателен текст към бимбашията и чорбаджи Дръндьо.