Демонът на империята

Епизод: 9 Митхат Паша срещу барон Хирш
В предаването
Всички епизоди
Барон Хирш, който строи подбалканската ж.п.линия и председателят на Държавния съвет - Митхат паша пътуват по готовата отсечка, за да разберат причините за набезите на селяните, които рушат участъци от нея. Със същия влак пътува и оръжието, закупено в Истанбул за нуждите на въстанието. Селяните разрушават постройката на гара Рогозино и прекъсват линията с експлозия. Отрядът на Ибрахим бей ги разгонва, Левски и хората му също ги нападат. Ибрахим бей отново е пиян и Митхат паша заповядва на подчинените да му ударят по един шамар. Беят се заклева никога повече да не пие. Заловен е и беят, който си е признал писмено, че е изпълнявал заповедта на самия барон Хирш да бъде спрян строежа на линията през планината, тъй като му излиза много скъпо.