Демонът на империята

Епизод: 8 Беше от нашите
В предаването
Всички епизоди
Селяни на полето се надигат срещу турци, които са стреляли в кожения им съд с мътеница. Турците убиват един от тях, а двама предават на кехайата да ги изпрати на съд в Пловдив. Левски и другарите му успяват да ги освободят, като ги подменят с трима турци, нахлули безцеремонно в хана. Пътищата на Ибрахим бей и Левски отново се пресичат, но той отново му се изплъзва. Членовете на комитета леят патрони за предстоящето въстание. Необходими са средства и Левски решава да ги набави от чорбаджиите. Изпраща писмо до чорбаджи Павлин за 100 златни лири, но той е скъперник и Левски сам си взима 200 лири от него. Павлин стреля по Стамат - един от комитетските хора и го убива. Къщата му се подпалва. Пристига Ибрахим бей, но Левски вече го няма.