Под игото /сериал/

Епизод: 4 Представление
Под игото /сериал/
В предаването
Всички епизоди
Интелигенцията в Бяла черква подготвя пиесата Многострадална Геновева. Представлението става централно събитие в живота на градчето. Стефчов се опитва да освирка актьорите, но е изгонен. Въпреки присъствието на Хюсни бей пиесата неочаквано завършва с песента "Къде си вярна ти любов народна", подета от всички. На гощавка у попа се събират всички патриотично настроени младежи и обсъждат бъдещото въстание. Учителят Мердевенджиев споделя със Стефчов съмненията се, че Огнянов е избягал каторжник. Двамата му подхвърлят вестник с обява за неговото издирване. Огнянов го укрива и те уведомяват бея за подозренията си. Той нарежда на Шериф ага да претърси около воденицата.