Под игото /сериал/

Епизод: 7 Пиянството на един народ
Под игото /сериал/
В предаването
Всички епизоди
Кипи трескава подготовка за въстанието. Дори сдържаният и предпазлив чорбаджи Марко дава една от черешите си за изработката на топ. Заманов започва да играе двойна игра - изнудва заговорниците, но не издава нищо на Хюсни бей. Кандов решава да остане в България и моли да го включат в революционния комитет. Докато жените везат знаме и пекат сухари, Димянчо Григорът шие въстаническите униформи. чорбаджи Юрдан, Кирияк Стефчов и Рачко Пръдлето подготвят предателство. Лалка чува техните кроежи и хуква в проливния дъжд да предупреди съзаклятниците, но не успява да ги намери. Огнянов е изпратен на събранието в Оборище, където се взема решение за въстанието. Пратеник донася вестта, че Копривщица е въстанала по-рано поради предателство. Въстава и Клисура. Боримечката изнася черешовото топче извън града, но при първия залп то се разцепва.