Под игото /сериал/

Епизод: 2 Безпокойствие
Под игото /сериал/
В предаването
Всички епизоди
2 серия "Безпокойствие"Чорбаджи Марко успява да подмени плика с книжата, намерени в дрехата на Соколов и докторът е освободен. Отец Викентий довежда при него Кралича и го представя с името Бойчо Огнянов. В метоха на хаджи Ровоама гостуват брат й- чорбаджи Юрдан, жена му, Кирияк Стефчов, хаджи Смион, кака Гинка и мъжът й Генко Гинкин. Разговорите и там са политически - смелата кака Гинка не се страхува да изрази патриотизма си, смущавайки всички присъстващи. На гостите прислужва хубавата учителка Рада - храненица на хаджи Ровоама.В училището се провежда годишният изпит. Рада е смутена - нейните ученички са объркани от неясните въпроси на Стефчов, но Огнянов се намесва и провежда успешно изпита, след което е назначен за учител. Извън града младежите се готвят за предстоящите събития - обучават се да стрелят. От Русия се завръща студентът Кондов, силно повлият от идеите на декабристите. Всички са обхванати от порива за свобода.