„Местно време - Без бариери”

В предаването
Всички броеве

Гости в студиото на „Местно време” ще бъдат Любомир Станишев от Регионалното управление на образованието в Благоевград, Радослава Димитрова и Васил Стоев, които са образователни медиатори към община Благоевград.