Агресия в училище. Как да бъде овладяна

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Защо едно дете с поведенчески проблеми се превърна в нерешим казус за цяло едно училище? Един клас от 19-о училище в София учи в зала на районната администрация в Красно село. Третокласниците се оказват заложници на един свой съченик, който има проблем с поведението: напада другите деца и дори учителите.

Наш гост е Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и Стоян Михайлов и Жулиета Танева - родители на деца от въпросния клас.

Калоян Дамянов подчерта, че този случай съвсем не е уникален за София и определи състоянието на детето с проблеми като "социална дезадаптивност". Всъщност проблемът за съучениците му се крие в това, че не са предприети необходимите мерки от родители и учители за работа с детето. Според Дамянов по отношение на децата с поведенчески проблеми българските институции изостават. Културата по този въпрос не е на достатъчно ниво у нас. Той обеща интензивна работа с това училище и с екипа, който работи там. Законът дава възможност и за индивидуално обучение на такова дете, но в същото време такова дата трябва да продължи да се среща със свои връстници и заедно с родители и специалисти да се изгрради нужната среда, за да може то да се почувства достатъчно социално ограден, поясни Дамянов. Според него агресията, която детето проявява е в резултат на това, че то не задоволява базови потребности - и най-вече да бъде обичано.

Стоян Михайлов и Жулиета Танева обясниха как техните деца приемат тази агресия от страна на съученика си. Децата са подложени на атаки, включително физическо насилие. Учебният процес често е прекъсван.

В 19 СОУ "Елин Пелин"е нашият репортер Благой Цицелков, който ще ни срещне с Детелина Арнаудова, директор, която обяснява как това дете се озовало в училището. Проблемното дете е било преместено в началото на учебната година от 20-о училище със заповед на началника на Регионалното управление по образование след наложено наказание в 20-о училище. От приемното училище обаче не са уведомени за другите проблеми, само за наложеното наказание. По искане от училището майката е предоставила допълнително медицинска информация за детето.

Педагогическият съветник Гергана Узунова в 19-0 училище каза, че майката е представила искане за ресурсно подпомагане, тъй като в медицинския документ пишело, че детето има нужда от такава подкрепа. Опитите обаче с разговор да се промени това състояние били неуспешни.

Стефка Георгиева, заместник-директор на училището, обясни как се е стигнало до абсурдната ситуация децата да учат в районната администрация, а проблемното дете - само в класната стая. По думите й това се е наложило, за да се избегне рискът и за двете страни, тъй като ситуацията от началото на учебната година ескалирала с всеки изминал ден.