Бави се изкупуването на тютюна

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Голяма част от тютюна, който беше произведен през 2014 г., може да остане неизкупен. До този момент фирмите са сключили договори само за една трета от продукцията. Никой не се е отказал от тютюна. Заради липсата на поминък, хората са засадили нивите си отново. Това означава, че тази година ще бъдат произведени приблизително същите количества като миналата.  Договорите, които се сключват с производителите, фирмите изкупвачи заявяват тревожно малки количества.