Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Предаване: Бразди, 16.03.2019

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари