"Демокрацията: богът, който се провали"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В "Денят започва с култура" направихме опит да разберем къде се намираме, какво трябва да бъде държавното устройство, доколко държавата трябва да се меси в нашия живот. На тези въпроси потърсихме отговор от журналиста и издател Калин Манолов и научния редактор проф. Алек Стокаров. С тях говорихме за книгата "Демокрацията: богът, който се провали" на австрийския философ, социолог и икономист Ханс-Херман Хоппе. Всеки човек, който изповядва дълбоко в себе си демократичните републикански ценности би бил много смутен, ако не и разгневен от тезите на Хоппе. Достатъчно е само да споменем, че той разглежда прехода от монархия към република като регрес, цивилизационен упадък. Той разсъждава, че демократичната държавата, която създава условия за равенство между различните етноси и хората с различна сексуална ориентация води до унищожаване на семейните ценности.

Манолов обясни, че това е една изключително провокативна книга, дори еретична, защото става дума за Бог и то Бог, който се проваля. Заглавието е римейк на книга от 1949 година, в която шестима бивши комунисти изказват разочарованието си от комунизма. А тази книга всъщност изказва разочарованието на автора от демокрацията. Монолов уточни, че става въпрос за вида демокрация, който имаме в момента, а не - класическата демокрация или истински либералната демокрация. Деморацията сега е ерозирана от прекалена политическа коректност и толерантност и от мултикултурализма, който вкара в мисленето и действието на хората съзнанието, че те имат само права без задължения. "Това е нещото, което наистина води до упадък на демокрацията, на обществения ред, който е призван всъщност да ни пази, да ни съди, да осигурява спокоен живот в обществото, да осигурява просперитет, да ни осигурява здравето и всички функции, които демокрацията би трябвало да изпълнява, а тя всъщност не се справя с нито една от тях и една от основните причини за това е, че е отстъпила от основните си принципи на базата, на които е била създадена", каза журналистът.

Хоппе противопоставя австрийската система на американската и стига до парадокса да разсъждава какво би било ако САЩ не се бяха намесили във войната през 1917 година. Според Стокаров това е един от най-интересните моменти в книгата. Според автора това, което би се случило е както във всичките монархически войни от предишните векове Първата Световна би завършила с някакъв мир, който да позволи на кралете и управниците да запазят своето положение.