Десетки русенски семейства влязоха в имотен капан

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Имотен капан оставя близо 50 русенски семейства на улицата. Два казуса с недвижими имоти с русенски адрес представя предаването „Местно време”.

Първият е за новостроящ се търговски комплекс буквално под балконите на бл. „Клисура” в кв. „Родина”. Преди малко повече от месец живещи в жилищната сграда излязоха на спонтанен протест срещу строежа. Представители на 90-те домакинства споделиха безпокойството си, че заради изкопните работи само на метри от техния блок, 15-етажната сграда е започнала да се пропуква и да пропада.

Още през 2008 година, когато получават съобщение от Общината, че започва строеж на търговски комплекс под балконите им, жителите на бл. „Клисура” събират подписка с искане за спиране на строежа. Подават жалба и в Административния съд, но той я отхвърля, тъй като проектът отговарял на всички изисквания. Работата по строежа започнала в средата на април. Седмица по-късно пред екип на БНТ2 хората споделиха притесненията си. И от РДНСК и от отдел „Контрол на строителството” към Община Русе са категорични, че са спазени всички нормативни изисквания при новото строителство. От Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране отговориха на запитване на БНТ2, че предвид малката дълбочина на изкопите за новия строеж, е малко вероятно те да са повлияли за слягане на бл. „Клисура”. От Камарата препоръчват, за да се изясни коректно проблемът, да се назначи експертна комисия, съставена от специалисти с пълна проектантска правоспособност. След пълно техническо обследване на сградата тя може да се произнесе за причините за слягането й.

Гости по втората тема в студиото са Нели Неделчева, Сияна Мандаджиева и Несрин Юсеинова. Те са част от потърпевшите близо 50 семейства, закупили апартаменти в ипотекирания бл. „Теодора”, собствениците на жилища в който станаха жертви на недобросъвестен строителен предприемач.

Хората купили имотите от строителния предприемач Явор Блъсков без да знаят, че вече са ипотекирани. Преди две години внезапно известие от банкова институция превърнало животът им в кошмар. От близо година те са сигнализирали за проблема всички възможни институции, но без резултат.

Част от имотите вече са описани от съдия изпълнител и предстои да бъдат обявени за публична продан, ако банката-кредитор поиска това.

В телефонен разговор адвокат Атанас Лещев, който представлява строителния предприемач Явор Блъсков обясни, че са обжалвали пред съда заповедите за изпълнение. Той допълни, че към момента съдебното производство е висящо и все още няма окончателно решение на съда. Адвокат Лещев допълни, че с клиента му поддържат контакт с банката-кредитор и желанието им е тя да получи удовлетворение от собствените жилища на дружеството на Блъсков, а не от тези на третите лица, както определят купилите имоти в бл. „Теодора”. Според адвокат Лещев към момента няма никакво правно основание принудителното изпълнение да бъде насочвано към жилищата на потърпевшите.

От банката-кредитор са изпратили покана до живеещите в блока да изплатят сумите, дължими по учредените ипотеки за всеки отделен имот. От там са поставили 3-месечен срок, който изтича на 17 юни. След него, банката-кредитор запазва правата си за възобновяване на принудителните законови действия за реализация на ипотекираните в нейна полза имоти с цел събиране на вземанията си.

В интервю частният съдебен изпълнител Иван Хаджииванов обяснява, че до момента от страна на взискателя (разбирайте банката-кредитор) няма нито една молба за опис на жилищата, които не са собственост на предприемача Явор Блъсков. Частният съдебен изпълнител допълни, че ако бъде отправено искане за опис и изземване на ипотекираните жилища, той е длъжен да го направи.

В заключение, представителите на потърпевшите заявиха, че няма да разрешат да им бъдат отнети имотите и са готови отново да излязат на протест. Следващата крачка, която ще предприемат, е да сигнализират за случая Международния съд в Страсбург.