Гълъб Донев: Предразсъдъци имат и работодателите, и хората с увреждания

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Гълъб Донев: Хората с увреждания имат дефицит в определена функция, в определен орган, но те имат много повече способности, знания и умения да бъдат много по-добри работници и служители отколкото хората, които нямат тези увреждания.

Той каза, че на вчерашния форум е съществувал пълен консенсус и са се търсили верните решения, за да се постигне по-добре желаната цел да се осигури заетост на хората с увреждания.

"Трябва да се намери точния баланс между стимули и санкции, между защитите, които съществуват по отношение на хората с увреждания и двете страни - и работодателите, и организациите на хората с увреждания, поставиха изискването да се направи един много точен, критичен анализ на съществуващото законодателство, на защитите и на стимулите, за да може процесът, който явно върви в посока на това да се наемат повече хора с увреждания на определени за тях и подходящи работни места, да може да бъде тласнат в правилната посока повече хора с увреждания да бъдат наети", каза Донев.

Той отбеляза, че съществуват бариери и от двете страни - и пред хората с увреждания, и пред работодателите.

Гълъб Донев: Работодателите не винаги добре разбират хората с увреждания, когато тръгват да наемат такъв човек от бюрата по труда или пък по някакъв друг начин са се свързали с него и съответно правят подбор на персонала. Предразсъдъци и бариери има и пред хората с увреждания и те са и психологически и от това, че в зависимост от увреждането, ако има придобита квалификация, образование и някакви умения преди това, които вече да може да практикува, той трябва да премине през ново обучение, преквалификация, за да започне нова работа.

Президентът ще направи форума годишно събитие, ще бъдат учредени и годишни награди, с които ще се отличават предприятия, образователни институции и общини, които наемат хора с увреждания. Целта на това е да има проследимост на резултатите, както и да се поощрят подобни практики допълни Донев.