Ивелина Василева: Критиките за европредседателството са необективни

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

По думите й това не се вижда в поведението на БСП, напротив - отправят се атаки с цел омаловажаване на постиженията през изминалите 6 месеца на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. "Виждаме едни безплодни опити за създаване на напрежение." Тя припомни и вотовете на недоверие, поискани в началото и в края на председателството.

Ивелина Василева: Що се отнася до председателството - парламентът има своето участие в този процес и във фазата на подготовка, и във фазата на провеждане на председателството. Ние проследявахме напредъка, съдействахме на българското правителство, имахме и своето парламентарно измерение, своето участие в председателството чрез 6 събития - конференции, които бяха проведени, водени от България с участието на парламентаристи от всички държави-членки, изключително успешно.

Василева обясни, че комисията по европейските въпроси е доста специфична спрямо останалите. Тя е съставена на паритетен принцип с участие на равен брой представители от всички парламентарни групи. Председател на комисията е от БСП - г-н Кристиян Вигенин. Тя подчерта, че през цялото време работата е протичала при изключителен синхрон и координация, консенсус във връзка с приоритетите на България по време на председателството.

Ивелина Василева коментира и мерките, които се предприемат за подобряване на атмосферния въздух, като посочи, че те са комплексни и да се прилагат спрямо спецификите на вида замърсяване и населеното място. Тя беше категорична, че основният проблем за доброто качество на атмосферния въздух са фините прахови частици, изхвърляни от неподходящи горива за битово отопление и от автомобилния транспорт. Предстои да бъде разгледан Законът за чистота на атмосферния въздух и да се изготви национална програма за подобряването на качеството на въздуха, допълни още тя.

Общинските язовири на територията на страната са 4500 и много от общините нямат възможност да се грижат за тези съоръжения, заяви Ивелина Василева. Ако общините заявят, че не могат да поддържат критичната им инфраструктура, собствеността и отговорността за поддръжката на тези съоръжения може да се прехвърли на държавата с решение на общинския съвет. Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което предстои да бъде учредено, ще е отговорно за тези язовири, открои Ивелина Василева.