Какво се случва с Аполон и Дионис от европейския Ренесанс?

В предаването
Всички броеве