Маргарита Попова за лицето на българския бизнес

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Тя посочи, че в България има малки фирми, ориентирани иновационно, високотехнологично, които съществуват като самостоятелни икономически субекти и са част от добрия социално-икономически модел.

Попова обаче обясни, че въпреки добрите примери, според проучвания, проведени у нас и по света, сочат, че структурата на бизнеса у нас не говори за една стабилна, устойчива предприемаческа среда. Имаме регистрирани около 1 млн. фирми, от които по-малко от половината имат активна икономическа дейност. От тях 93% са микропредприятия със заетост на 1 до 9 души. Само 6% са малки предприятия, в които заетостта е от 10 до 50 човека. Около 1% са средните и големите фирми, в които заетостта е до 250 души и над 250.

Зам.-председателят на БСК открои като интересна част от българския бизнес фамилния бизнес, тъй като на него му подхожда да се превърне в гръбнак на икономиката и лице на българския бизнес модел.

Вижте целия разговор във видеото.