Новата страница в отношенията между България и Македония

В това издание на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Коста Филипов: С вчерашната ратификация и официалното влизане в сила на договора започва да тече и тримесечният срок, който е записан в договора, за съставянето на смесена мултидисциплинарна на паритетна основа комисия, която ще се занимава с въпросите на историята и образованието. Ние вече навлизаме в една съвсем практическа сфера на отношенията между Македония и България. Договорът вече започва да живее. Доколкото чувам от македонски източници, те очакват тази комисия по историята и образованието да се състои от четиринадесет човека - по седем от двете страни. От това кого ще предложи едната или другата страна за участие в комисията ще бъде сигнал дали сериозно искаме да работим вътре в нея, да изчистим въпросите.
Наум Кайчев: Без съмнение ще има възможност за развитие на отношениеята и в областта на икономиката, и в областта на туризма, на свързаността - това, което премиерът Бойко Борисов подчерта, но разбира се и в тези по-чувствителни междучовешки, а до някъде и роднински отношения, които свързват гражданите на България и Македония. Тук е голямото очакване тази клауза за частване на нашата обща история, на общите исторически събития и личности наистина да забароти, да се стигне до една програма за такива чествания между двете страни. Тази неформална среща на министрите на външните работи действително ще бъде възможност за една много интензивна работа, за една подготовка на тези хубави заключения, до които може да се стигне до месец май за един прогрес на страните от Западните Балкани. Срещата, която започва днес има разнообразни теми в своя дневен ред, започвайки от Сирия, свършвайки до Северна Корея, но безспорно се вижда почерка на българското председателство, тъй като има панел и за Западните Балкани.