Нуклеарна медицина

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Проф. Ирена Костадинова понастоящем е Национален консултант по нуклеарна медицина, началник Клиника по нуклеарна медицина в Аджибадем сити клиник, като преди това е била ръкомодител на Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология в Медицински Университет – София. Завършила е Медицинската академия в София с отличие. Постепенно преминава всички научни нива в своята област, за да достигне до сегашната си позиция. Нейна е инициативата за въвеждането в България на най-модерните хибридни методи за образна диагностика. Има многобройни специализации в Германия, Великобритания, Гърция, Испания. Преподава на български и чуждестранни студенти, специализанти и аспиранти. Има 4 изобретения и 21 рационализации, над 250 публикации и учебници за студенти и специализанти.