По пътя към еврозоната

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

България и Хърватия са изпълнили всички критерии за членство в еврозоната с изключение на критерия за валутния курс. Това се казва в Доклада на ЕК за напредъка на държавите членки към въвеждането на еврото. ЕК наблюдава 7 държави, сред които и България.

Какво означава: България не е изпълнила критерия за валутния курс? Всички знаем, че 20 години вече сме във валутен борд и курсът на лева ни е обвързан с еврото.

Емил Хърсев отбеляза, че точно тук личи "дошлото до абсурд лицемерие на европейската политика и терминология".

"Защото този критерий, наречен "стабилност на валутния курс", който очевидно е изпълнен от 20 години в България, всъщност означава "не сме гласували да се присъедините към европейския резервен механизъм 2"... Не сме ви казали ДА.

Според финансиста, двата доклада на ЕК и на ЕЦБ са най-доброто, което се е случвало на България по отношение на дебата за България в еврозоната, откакто се води този дебат досега. За първи път има ясно произнесено категорично потвърждение, че всички критерии па отношение на България са изпълнени.

И двата доклада - на ЕК и на ЕЦБ - дават подробна картина за развитието на икономиката на разглежданите страни, конкретно за България - конкретно за инфлацията, за публичния дълг, за бюджетната политика и дефицита, за лихвените нива. За българските експерти няма изненади, тъй като тези показатели се следят всеки месец. Лъчезар Богданов изтъкна една неточност по отношение на Хърватия, която има държавен дълг над 60% от БВП. В този смисъл тя не е изпълнила този критерий, каза той.

Много от другите страни не изпълняват критерия за инфлация - Полша, Чехия, Швеция, Румъния. В Румъния и Унгария политиката на бюджета и бюджетната стабилност значително се отклонява от обещаното, подчерта анализаторът.

"Там има една обективна картина на базата на факти, индикатори, политики..."