Подготвени ли сме да се справим с огнената стихия?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Природата създава предпоставките за възникване и бързо развитие на пожари. Хладното и влажно време, многото валежи допринесоха за това да избуи висока тревна растителност. Само една клечка кибрит, една искра, един изхвърлен фас е достатъчен.

В готовност за реакция при горски пожар е не само пожарната, а и горските служители. Гл. инспектор Стефан Стефанов обясни, че през изминалата година е работено точно в това направление - координация, взаимодействие, подготовка на всички съставни части на единната спасителна система. Това се отнася не само до горските стопанства, а и до доброволните формирования, БЧК, военните формирования. Проведени са занятия и пожаро-тактически учения, така че да може бързо да се създаде веднага бърза и стройна организация и наличието на голям пожар да не стряска.