Половин век музей "Кольо Фичето"

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве